Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
sơ đồ tổ chức 1
Ngày cập nhật 15/04/2024
Đảng ủy
 
 
 
 
 
 
 
Ngô Châu Phê
   Bí thư Đảng ủy  
 
 
 
 
 
     
Phạm Anh Vũ
Phó Bí thư thường trực -Chủ tịch HĐND 
 
 
                                                             Hội Đồng Nhân Dân 
 
 

 
Nguyễn Doãn Thái 
 Phó Chủ tịch
 Hội Đồng Nhân Dân 
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN
 
 
 
 
 
Trần Viết Trung
Phó Bí thư Đảng ủy  -  Chủ tịch UBND
 
 
               

                                                                                                          

                     Nguyễn Huy Khiên                                                                                            Lê Văn Phú  
                                                                                                                                         Phó Chủ Tịch UBND
                  Phó Chủ Tịch UBND                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nguyễn Tuấn Khanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 291.610
Truy cập hiện tại 426