Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
sơ đồ tổ chức 1
Ngày cập nhật 26/08/2016
Đảng ủy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Dũng
Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND
 
 
 
 
     
Trương Trình
Phó Bí thư thường trực
 
 
                                                                                                                  Hội Đồng Nhân Dân 
 
 
Nguyễn Văn Thắng Phó Chủ tịch
 Hội Đồng Nhân Dân 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN
 
 
Nguyễn Hoài Phương
Phó Bí thư Đảng ủy  -  Chủ tịch UBND
 
 
               

                     Nguyễn Huy Khiên                                                                                                                             Lê Văn Phú  
                                                                                                                                                                                  Phó Chủ Tịch UBND
                  Phó Chủ Tịch UBND                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nguyễn Tuấn Khanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 215.827
Truy cập hiện tại 9