Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
sơ đồ 2
Ngày cập nhật 26/08/2016
Đảng ủy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Dũng
Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND
 
 
 
 
     
Trương Trình
Phó Bí thư thường trực 
 
 
                                                                                         Hội Đồng Nhân Dân 
 
 
Phó Chủ tịch
 Hội Đồng Nhân Dân 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN
 
 
Nguyễn Hoài Phương
Phó Bí thư Đảng ủy  -  Chủ tịch UBND
 
 
               

                     Nguyễn Huy Khiên                                                                                                                            Lê Văn Phú  
                                                                                                                                                                        Phó Chủ Tịch UBND
                  Phó Chủ Tịch UBND                
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 246.623
Truy cập hiện tại 49