Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Ngày 10/7/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1512/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế cấp huyện trực thuộc Sở Y tế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2018.
Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về chương trình phòng, chống HIV/AIDS năm 2017.
Ngày 9/5/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức “Tháng hành động vì trẻ em năm 2017” với chủ đề: Triển khai Luật trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.
- Căn cứ chỉ thị số 05/CT- UBND, ngày 01tháng 2 năm 2016 của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. - Căn cứ kế hoạch số 01/KH-UBBC, ngày 02//2/2015 của Ủy ban bầu cử Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc...
Căn cứ Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND ngày 18/12/2015 của Hội đồng nhân dân Thành phố Huế về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016; Kế hoạch số 576/KH-UBND ngày 10/3/2016 của UBND Thành phố về việc triển khai chương trình đảm bảo an sinh xã hội năm 2016; Thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm về đào tạo nghề và giải quyết việc...
          Thực hiện kế hoạch số 01/KH- UBND ngày 02/01.2013 của UBND Tỉnh về triển khai chương trình hành động quốc gia vì trẻ em Tỉnh TT – Huế giai đoạn 2013-2020.           Căn cứ Nghị kế hoạch số 575/ KH- UBND  ngày 10/03 /2016 của UBND thành phố Huế  về Thực hiện công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em...
UBND Thành phố Huế nhận được Công văn số 161/MTĐT-KT ngày 15/3/2016 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế về chủ trương đầu tư chỉnh trang vỉa hè Khu nhà biệt thự Nam Vỹ Dạ. Ngày 17/3/2016, UBND Thành phố Huế đã ban hành công văn số: 655/UBND-XD có ý kiến như sau:
Tạo điều kiện để mọi trẻ em đều được đảm bảo các quyền cơ bản, phát triển toàn diện trong môi trường an toàn, tích cực và lành mạnh. Giảm số lượng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh, hạn chế đến mức thấp nhất trẻ em bị ngược đãi, bạo lực, xâm hại tình dục và trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích. Đó...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 215.827
Truy cập hiện tại 8