Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Để thực hiện đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các địa phương một số nội dung sau”
Trước tình trạng công dân được các nhà xe dịch vụ mời chào, lôi kéo chi trả phí để trở về địa phương từ các tỉnh, thành phố đang áp dụng Chỉ thị 16 làm cho tình hình người về từ vùng dịch ngày càng phức tạp hơn, gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch tại địa phương và tiềm ẩn nguy cơ cao lây nhiễm...
THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 9 Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (17h00 ngày 12/3/2020) Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cung cấp Thông cáo báo chí số 9 về tình hình phòng chống dịch bệnh (tính đến 17h00 ngày12/3/2020) như sau:
THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 10 Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (11h00 ngày 13/3/2020) Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh thông cáo báo chí số 10 về tình hình phòng chống dịch bệnh (tính đến 11h00 ngày 13/3/2020) như sau:
Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành...
Để nâng cao chất lượng công việc và đáp ứng tốt nhu cầu hợp pháp của các tổ chức và công dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân phường Vỹ Dạ xác định và tổ chức thực hiện các mục tiêu như sau:  
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG VỸ DẠ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Vỹ Dạ, ngày 02 tháng 01 năm 2020   MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2020  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 248.657
Truy cập hiện tại 4