Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2016
Ngày cập nhật 29/10/2016

Trong tháng 10/2016, có nhiều văn bản đáng chú ý sẽ chính thức có hiệu lực, như: Nghị định 121/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016-2020; Nghị định 123/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Thông tư 16/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu năm 2016…

 

Trong tháng 10/2016, có nhiều văn bản đáng chú ý sẽ chính thức có hiệu lực, như: Nghị định 121/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016-2020; Nghị định 123/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Thông tư 16/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu năm 2016…

STT

 

TÊN VĂN BẢN

KÝ HIỆU

NGÀY

 

NGHỊ ĐỊNH

 

 

1

Nghị định 119/2016/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu

119/2016/NĐ-CP

BH: 23/08/2016

HL: 10/10/2016

2

Nghị định 121/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016-2020

121/2016/NĐ-CP

BH: 24/08/2016

HL: 10/10/2016

3

Nghị định 123/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

123/2016/NĐ-CP

BH: 01/09/2016

HL: 15/10/2016

4

Nghị định 136/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

136/2016/NĐ-CP

BH: 09/09/2016

HL: 30/10/2016

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

1

Quyết định 31/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn các ngạch Thanh tra viên quốc phòng

31/2016/QĐ-TTg

BH: 05/08/2016

HL: 10/10/2016

2

Quyết định 35/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với thành viên Hội đồng cạnh tranh và người tiến hành, người tham gia tố tụng cạnh tranh

35/2016/QĐ-TTg

BH: 23/08/2016

HL: 10/10/2016

3

Quyết định 04/2016/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định về quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên Nhà nước

04/2016/QĐ-KTNN

BH: 29/08/2016

HL: 12/10/2016

4

Quyết định 39/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ Quyết định 67/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

39/2016/QĐ-TTg

BH: 16/09/2016

HL: 31/10/2016

 

THÔNG TƯ

 

 

1

Thông tư 20/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 66/2014/TT-BGTVT ngày 12/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc giữa cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới

20/2016/TT-BGTVT


BH:20/07/2016
HL: 01/10/2016

 

2

Thông tư 11/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp

11/2016/TT-BKHĐT

BH: 26/07/2016

HL: 01/10/2016

3

Thông tư 16/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu năm 2016

16/2016/TT-BCT

BH: 19/08/2016

HL: 05/10/2016

4

Thông tư 21/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu

21/2016/TT-BCT

BH: 20/09/2016

HL: 05/10/2016

5

Thông tư 19/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo công tác bảo vệ môi trường

19/2016/TT-BTNMT

BH: 24/08/2016

HL: 10/10/2016

6

Thông tư 20/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

20/2016/TT-BTNMT

BH: 25/08/2016

HL: 10/10/2016

7

Thông tư 30/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/03/2015 hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

30/2016/TT-BNNPTNT

BH: 25/08/2016

HL: 12/10/2016

8

Thông tư 21/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải


21/2016/TT-BGTVT

 

BH: 25/08/2016

HL: 15/10/2016

9

Thông tư 20/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn chi tiết thi hành Quyết định 45/2015/QĐ-TTg ngày 24/09/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí

20/2016/TT-BTTTT

BH: 31/08/2016

HL: 15/10/2016

10

Thông tư 26/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với Nhà máy In tiền Quốc gia

26/2016/TT-NHNN

BH: 12/09/2016

HL: 24/10/2016

11

Thông tư 24/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt

24/2016/TT-BTNMT

BH: 09/09/2016

HL: 25/10/2016

12

Thông tư 130/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

130/2016/TT-BQP

BH: 10/09/2016

HL: 25/10/2016

www.thuathienhue.gov.vn

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 250.139
Truy cập hiện tại 74