Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
tuyên truyền thông điệp “Đã uống rượu bia - Không lái xe”
Ngày cập nhật 30/12/2019
UBND THÀNH PHỐ HUẾ PHÕNG VĂN HÓA & THÔNG TIN 
 
 
 
                      Kính gửi: Ủy ban nhân dân 27 phường thành phố Huế. 
 
 Thực hiện Công văn số 5195/UBND-GT ngày 20/12/2019 của UBND thành phố Huế về việc triển khai dán đề can tuyên truyền thông điệp “Đã uống rượu bia - Không lái xe” theo tinh thần tại nội dung Công văn số 154/BATGT ngày 19/11/2019 của Ban An toàn gia thông tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, nâng cao nhận thức và ý thứcchấp hành quy định về nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông, đồng thời lan tỏa trong cộng đồng, kêu gọi hàng động “Đã uống rượu bia - Không lái xe” tới đông đảo người dân trên địa bàn Thành phố.  Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố kính đề nghị UBND 27 phường thuộc thành phố Huế đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành quy định về nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông; tổ chức thực hiện việc dán đề can “Đã uống rượu bia - Không lái xe”trên phương tiện xe cơ giới trên địa bàn (đính kèm).  Ghi chú: - Đề can nhỏ (in hai mặt): đối với xe dưới 9 chỗ ngồi, dán vào mặt trong góc trên kính sau bên phụ; đối với xe tải dưới 3,5 tấn, dán vào mặt trong góc trên kính trước bên phụ; - Đề can lớn (in hai mặt): đối với xe trên 9 chỗ ngồi, xe tải trên 3,5 tấn dán vào mặt trong góc trên kính trước bên phụ. Phòng Văn hóa & Thông tin Thành phố kính đề nghị UBND các phường quan tâm phối hợp, triển khai thực hiện./.
Nơi nhận: - Như trên; - UBND Thành phố; (để báo cáo)
- Lưu.                                                                                                       KT.TRƯỞNG PHÕNG PHÓ TRƯỞNG PHÕNG 
 
 
 
 
                                                                                                                                    Hồ Quang Thiện 
 
Nguyễn Tuấn Khanh ( Theo PVHTT )
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 246.623
Truy cập hiện tại 44