Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thành phố Huế: Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”
Ngày cập nhật 31/12/2019

Ngày 19/12/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Huế đã ban hành Kế hoạch phát động, triển khai thực hiện Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”.

 

Với mục đích đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tạo nên phong trào quần chúng rộng rãi, nêu cao ý thức, trách nhiệm, lòng tự trọng và phát huy tinh thần tự giác của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, góp phần khắc phục những hạn chế vốn có, tạo chuyển biến mới trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Ủy ban nhân dân thành phố Huế đã đề ra những nhiệm vụ thiết thực nhằm triển khai nội dung của Cuộc vận động “Năm không”: không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà; không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm; không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; không xu nịnh, chạy chọt, gian dối; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ.

Kế hoạch gồm 06 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện gồm: tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, ý thức gắn bó với nhân dân bằng cách phát động Cuộc vận động sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 27 phường thuộc thành phố Huế và cán bộ, công chức, viên chức trong toàn thành phố; nâng cao chất lượng tham gia xây dựng cơ chế, chính sách pháp luật; nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức; phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào, các cuộc vận động trong cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Hy vọng rằng, Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức thành phố Huế trong việc thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trung thành với Tổ quốc, tận tụy với nhân dân, có trách nhiệm cao với công việc, có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh.

 

Nguyễn Tuấn Khanh ( Theo PVHTT )
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 246.623
Truy cập hiện tại 51