Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Phát huy danh hiệu thành phố Huế - thành phố Văn hóa ASEAN
Ngày cập nhật 05/03/2020

Ngày 24/02/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 666/KH-UBND phát huy danh hiệu thành phố Huế - thành phố Văn hóa ASEAN.

 

Kế hoạch hướng tới mục đích đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò của việc gìn giữ, phát huy danh hiệu thành phố Huế - thành phố Văn hóa ASEAN, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm xây dựng hình ảnh thành phố Huế đến với mọi tầng lớp nhân dân, bạn bè và du khách các nước ASEAN và quốc tế, đặc biệt là nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thông qua việc quảng bá, phát huy danh hiệu thành phố Huế - thành phố văn hóa ASEAN để tiếp tục duy trì những tiêu chí đã đạt được, tăng cường quan hệ hợp tác và hội nhập quốc tế trong khu vực ASEAN và quốc tế, thu hút nguồn lực đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế phát triển toàn diện, bền vững. Bên cạnh đó, Kế hoạch nhằm khơi gợi lòng tự hào của người dân và cộng đồng, qua đó khẳng định với bạn bè quốc tế về một thành phố không ngừng nỗ lực, phát triển nhưng vẫn gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa của người dân cố đô, xứng đáng với danh hiệu “Thành phố Văn hóa ASEAN”.

Festival nghề truyền thống Huế năm 2019 được Hiệp hội Lễ hội Hàn Quốc

chọn trao giải thưởng Lễ hội Châu Á năm 2020

Về nội dung thực hiện, Ủy ban nhân dân thành phố Huế đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động quảng bá trực quan hình ảnh về thành phố Huế - thành phố Văn hóa ASEAN; tăng cường quan hệ hợp tác và hội nhập quốc tế trong khu vực ASEAN và quốc tế, gắn việc xây dựng hình ảnh Huế - thành phố Văn hóa ASEAN với triển khai thực hiện Quy hoạch thành phố Huế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó tập trung xây dựng thành phố Huế trở thành đô thị văn hóa, di sản đặc sắc mang tầm khu vực Đông Nam Á. Tuyên truyền, giáo dục, vận động thông qua các đoàn thể, trường học, đặc biệt là các trường thuộc Đại học Huế, các cấp học phổ thông trên địa bàn thành phố Huế về ý nghĩa, tiêu chí thành phố Văn hóa ASEAN, thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam, về truyền thống văn hóa, lịch sử của vùng đất cố đô. Thông qua đó, vận động nhân dân tự giác xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh đô thị, có ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị di sản của quê hương, đất nước. Thực hiện một số videoclip, trailer, phim phóng sự để tuyên truyền về thành phố Huế gắn với danh hiệu thành phố văn hóa ASEAN, thành phố bền vững môi trường ASEAN, thành phố di sản, thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam; tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh vùng đất Cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; phát hành và tuyên truyền trong và ngoài tỉnh. Sản xuất và cung cấp một số vật phẩm nhẹ, gọn, đơn giản có gắn biểu trưng hoặc sản phẩm lưu niệm biểu trưng Huế - thành phố Văn hóa ASEAN để phục vụ khách du lịch và quảng bá danh hiệu thành phố Văn hóa ASEAN.

Thành phố đã và đang làm việc với các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và của địa phương đề nghị xây dựng và duy trì thường xuyên các chuyên trang, chuyên mục, các chuyên đề tuyên truyền về thành phố Văn hóa ASEAN. Sử dụng các cụm cổ động trực quan chiến lược hiện có tại thành phố Huế để triển khai các nội dung tuyên truyền. Từng bước hiện đại hóa công tác tuyên truyền bằng màn hình điện tử thay thế cho các biển, bảng pano truyền thống. Quảng bá danh hiệu thành phố Văn hóa ASEAN thông qua hoạt động xúc tiến, quảng bá thương mại tại các hội chợ du lịch các nước trong khu vực ASEAN và trên thế giới. Thành phố Huế khuyến khích các doanh nghiệp, khách sạn, nhà hàng trên địa bàn thành phố có hình thức tuyên truyền, quảng bá rộng rãi danh hiệu thành phố Văn hóa ASEAN. Tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm những thành tựu về văn hóa xã hội trong đó giới thiệu các giá trị văn hóa, nghệ thuật của vùng đất cố đô Huế, các kỳ Festival Huế và Festival nghề truyền thống Huế. Trưng bày, quảng bá hình ảnh về thành phố di sản, thành phố Văn hóa ASEAN, điểm đến an toàn, hấp dẫn và thân thiện với du khách. Tham gia các hoạt động và giao lưu, trao đổi về văn hóa, nghệ thuật do các nước trong khu vực ASEAN và trên thế giới tổ chức.

Để thực hiện thành công Kế hoạch, Ủy ban nhân dân thành phố Huế yêu cầu các hoạt động được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, hướng đến nhân dân trên địa bàn; đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương hình thức; thực hiện đúng các nguyên tắc về quan hệ đối ngoại; phát huy danh hiệu thành phố Văn hóa ASEAN phải gắn liền với việc phát huy các giá trị di sản văn hóa Huế và văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập và phát triển.

An Thuận (Phòng Văn hóa & Thông tin)

 

Nguyễn Tuấn Khanh ( Theo PVHTT )
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 246.623
Truy cập hiện tại 45