Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Thông tin tuyên truyền
Đây là nội dung tại Thông tư 31/2019/TT-BGTVT quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông.
KÊ HOẠCH TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE THÁNG 9 NĂM 2019               Căn cứ Định hướng số 1145/ KSBT-TTGDSK ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế về định hướng công tác TTGDSK tháng 9/2019; Trạm Y tế Vỹ Dạ xây dựng kế...

CHÍNH PHỦ
-------

Số: 122/2018/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2018

             

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ XÉT TẶNG DANH HIỆU “GIA ĐÌNH VĂN HÓA”; “THÔN VĂN HÓA”, “LÀNG VĂN HÓA”, “ẤP VĂN HÓA”, “BẢN VĂN HÓA”, “TỔ DÂN PHỐ VĂN HÓA”

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa ”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.

Căn cứ vào Định hướng số 996/KSBT-TTGDSK ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế về việc định hướng công tác TTGDSK tháng 08 năm 2019; Trạm Y tế Vỹ Dạ xây dựng kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe tháng 8 năm 2019 như sau:
Nhằm tiếp tục duy trì và phát huy kết quả của hoạt động Chủ nhật xanh trong thời gian vừa qua, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Công văn số 3976/UBND-TN ngày 21.6.2019 về việc hướng dẫn thực hiện xử phạt hành chính các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
Ngày thương binh liệt sĩ (ngày 27 tháng 7) là một ngày lễ kỉ niệm được tổ chức hàng năm nhằm tưởng niệm về những người thương binh, liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến giành độc lập, bảo vệ tổ quốc.
TRUYỀN THÔNG NHỮNG CHỦ TRƯƠNG, QUY ĐỊNH, VĂN BẢN CỦA NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC Y TẾ 1. Công văn số 2786/BYT-MT ngày 22/5/2019 của Bộ Y tế về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2019.           2. Các công văn hướng...
Nhằm tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường, vệ sinh nơi công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có hiệu quả, UBND tỉnh ban hành công văn 3976/UBND-TN hướng dẫn thực hiện xử lý một số hành vi vi phạm hành chính về bảo...
Đặc điểm bệnh dịch tả lợn Châu Phi Dịch tả lợn Châu Phi tại Việt Nam đang bùng phát và đã lây lan tới 36 tỉnh thành với tổng lợn bệnh và tiêu hủy trên 1,6 triệu con, trong đó có thành phố Huế. Vì tính chất nguy hiểm, ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi và kinh tế của bệnh dịch tả lợn Châu Phi, người chăn nuôi cần...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 215.827
Truy cập hiện tại 8