Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Văn phòng Trung ương Đảng làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về nội dung sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 48 –KL/TW của Bộ Chính trị
Ngày cập nhật 28/02/2014

 Sáng 27/2, Đoàn công tác Văn phòng Trung ương Đảng do đòng chí Nguyễn Hữu Từ, Phó Chánh văn phòng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về chuẩn bị nội dung làm việc của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 48 –KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020. Đồng chí Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì làm việc với đoàn.

             Kết quả sau 5 năm thực hiện Kết luận 48 của Bộ Chính trị cho thấy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều kế hoạch nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện những nội dung của Kết luận 48 đạt kết quả cao nhất. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập ban Chỉ đạo, cụ thể hóa các nội dung Kết luận 48 vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy; phối hợp với các bộ, ngành liên quan, các đơn vị tư vấn để xây dựng song song 2 đề án đề nghị công nhận Thừa Thiên Huế đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc Trung ương, đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và thành lập các đơn vị hành chính trực thuộc. Để có cơ sở khoa học, lý luận và thực tiễn trong quá trình tổ chức thực hiện phát triển đô thị Thừa Thiên Huế, tỉnh đã phối hợp tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tạo đàm, cho ý kiến bước đầu về đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và thành lập các đơn vị hành chính trực thuộc.

            Đoàn công tác của Văn phòng Trung ương Đảng đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của Tỉnh ủy, các đơn vị, ban, ngành trong tỉnh, nhất là lãnh đạo, chuyên viên các văn phòng đã tổ chức thực hiện, tham mưu có hiệu quả, cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra theo tinh thần Kết luận 48 của Bộ Chính trị. Đoàn cũng lưu ý với tỉnh và ngành liên quan, trong báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Kết luận 48 cần tập trung phân tích sâu hơn trong phần đặt vấn đề; cần khẳng định vai trò, vị trí của Thừa Thiên Huế khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương không chỉ của tỉnh mà còn của cả khu vực miền Trung; nhấn mạnh tính đặc thù của Thừa Thiên Huế là đô thị Huế và hệ thống đầm phá.
             Báo cáo cũng cần phân tích, làm rõ hơn công tác chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng. Nhiệm vụ, giải pháp cần có thêm phần kiến nghị, đề xuất của tỉnh với Bộ Chính trị và Chính phủ. Hiện nay QL 1A đang được mở rộng, tỉnh cần quan tâm, sớm hoàn thành tuyến QL 1A ở cửa ngõ phía Bắc của tỉnh để tạo bộ mặt mới. Tỉnh tập trung chỉ đạo các đơn vị, ngành liên quan sớm hoàn chỉnh các báo cáo Kết luận 48 để sớm trình Bộ Chính trị, Chính phủ. Báo cáo cần có sự so sánh kết quả đã đạt được để tăng thêm tính thuyết phục.                        Những mục tiêu, chỉ tiêu không chỉ tập trung đến năm 2015 mà phải hướng đến năm 2020. Quá trình tiến hành các thủ tục trình Bộ Chính trị tỉnh cần phân rõ thành 2 đề án khác nhau. Một là, đề án Thừa Thiên Huế đạt tiêu chí loại I trực thuộc Trung ương; hai là, đề án đưa cả tỉnh thành lập thành phố trực thuộc Trung ương. Đề án đạt tiêu chí loại I chính là tiền đề để đưa cả tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Báo cáo Kết luận 48 nên bám sát Kết luận của Bộ Chính trị để đánh giá đầy đủ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Thừa Thiên Huế…
             Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Bình ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các thành viên trong đoàn. Trên cơ sở những ý kiến đóng góp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Bình tiếp thu các ý kiến và chỉ đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh tuy theo chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung nỗ lực, quyết tâm cao nhất, chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương hoàn thiện các văn bản để Ban Thường vụ sớm trình Bộ Chính trị. Đồng chí Trần Thanh Bình đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng giúp hoàn thành các tờ trình, kết luận, thủ tục văn bản có liên quan đến dự án. Đồng thời, tham mưu Bộ Chính trị tổ chức hội nghị tư vấn liên quan đến các đề án, sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
                                                                                                                                                     www.thuathienhue.gov.vn 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 246.623
Truy cập hiện tại 51