Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Thừa Thiên Huế: Sáp nhập 112 thôn, tổ dân phố và 7 xã
Ngày cập nhật 27/09/2019

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức buổi họp với các sở, ngành và địa phương để thảo luận và thông qua Đề án sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi các thôn, tổ dân phố thành phố Huế và các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh; quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư.

Theo đó, sau khi thực hiện, thành phố Huế giảm 89 tổ dân phố; thị xã Hương Trà giảm 9 tổ dân phố và 14 thôn. Như vậy, toàn tỉnh còn lại 1.133 thôn, tổ dân phố (681 thôn và 452 tổ dân phố); giảm 112 thôn, tổ dân phố.

Thừa Thiên Huế: Sáp nhập 112 thôn, tổ dân phố và 7 xã - Hình 1

                          Sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập, thành phố Huế giảm 89 tổ dân phố      

Theo Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021, cụ thể:

Thị xã Hương Trà: Nhập xã Hồng Tiến (có diện tích tự nhiên là 22.10 km2, dân số là 1.559 người) và xã Bình Điền (có diện tích tự nhiên là 117,92 km2, dân số là 4.392 người) thành xã Bình Tiến.

Huyện A Lưới: Nhập xã A Đớt (có diện tích tự nhiên là 16,58 km2, dân số là 2.403 người) và xã Hương Lâm (có diện tích tự nhiên là 51,28 km2, dân số là 2.208 người) thành xã Lâm Đớt. Nhập xã Hồng Quảng (có diện tích tự nhiên là 5,39 km2, dân số là 2.225 người) và xã Nhâm (có diện tích tự nhiên là 37,85 km2, dân số là 2.302 người) thành xã Quảng Nhâm. Nhập xã Bắc Sơn (có diện tích tự nhiên là 10,34 km2, dân số là 1.242 người) và xã Hồng Trung (có diện tích tự nhiên là 67.40 km2, dân số là 2.053 người) thành xã Trung Sơn.

Thừa Thiên Huế: Sáp nhập 112 thôn, tổ dân phố và 7 xã - Hình 2

                                                       Trung tâm huyện A Lưới

Huyện Nam Đông: Nhập xã Hương Giang (có diện tích đất tự nhiên là 7,64 km2, dân số là 1.512 người) và xã Hương Hòa (có diện tích đất tự nhiên là 11,21 km2, dân số là 2.547 người) thành xã Hương Xuân.

Huyện Phú Lộc: Nhập xã Vinh Hải (có diện tích tự nhiên là 5,7 km2, dân số là 2.058 người) và xã Vinh Giang (có diện tích tự nhiên là 18,73 km2, dân số là 4.682 người) thành xã Giang Hải.

Huyện Phú Vang: Nhập xã Vinh Phú (có diện tích tự nhiên là 7,37 km2, dân số là 3.502 người) và xã Vinh Thái (có diện tích tự nhiên là 19,70 km2, dân số là 5.611 người) thành xã Phú Gia.

Theo Sở Nội vụ, 7 xã sau khi thực hiện sắp xếp lại chỉ cần 148 cán bộ, công chức và 92 người hoạt động không chuyên trách, còn lại dôi dư 159 cán bộ, công chức và 128 người hoạt động không chuyên trách.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ yêu cầu, các địa phương thực hiện sáp nhập cần phải rà soát, đánh giá, bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách tại các xã thuộc diện sắp xếp một cách dân chủ, khách quan, minh bạch. UBND tỉnh cũng đề nghị HĐND tỉnh xem xét về mức hỗ trợ cho các đối tượng dôi dư được nhận một lần 6 (sáu) tháng phụ cấp theo chức danh hiện hưởng.

                                                                                      

Minh Tích
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 222.759
Truy cập hiện tại 368