Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Về việc treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng và khẩu hiệu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ngày cập nhật 18/01/2021

 

          Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 135-KH/TU ngày 31/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thông báo số 15/TB-UBND ngày 18/01/2021 của UBND thành phố Huế thông báo về việc treo cờ Tổ quốc, Cờ Đảng và khẩu hiệu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. UBND phường đề nghị Ban cán sự các Tổ dân phố thực hiện tuyên truyền một số nội dung sau:

 

1. Về treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng và khẩu hiệu chào mừng: Tại các cơ quan, công sở của Đảng, chính quyền, đoàn thể, các nơi công cộng treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng và khẩu hiệu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; hộ gia đình treo cờ Tổ quốc; kiểm tra, thay các cờ đã cũ, hư hỏng. Thời gian: từ ngày 23/01 đến hết ngày 05/02/2021.

2. Ban cán sự các Tổ dân phố có trách nhiệm kiểm tra, nhắc nhở các hộ dân thực hiện việc treo cờ Tổ quốc ở địa bàn Tổ mình;

3. Công chức Văn hóa – Xã hội tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của Phường nội dung Thông báo này.

4. Tổ quản lý Đô thị phối hợp với Công an phường tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 6313/KH-UBND ngày 10/12/2020 của UBND Thành phố về mở đợt cao điểm đảm bảo an ninh, trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

          Ủy ban nhân dân Vỹ Dạ thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân trên địa bàn Phường biết và thực hiện việc treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng./.

 

Nơi nhận:

- TVĐảng ủy;             

- TTHĐNDphường;

- Ban cán sự 13 Tổ dân phố;

- Cổng thông tin điện tử Phường;

- Lưu: VP.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Hoài Phương

 

Nguyễn Tuấn Khanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 257.124
Truy cập hiện tại 716