Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Chế độ trợ cấp khi công chức nghỉ việc
Người gửi: Nguyễn Văn Nam - Huế (Ngày gửi: 19/03/2019)
Đáp:

nếu được xác định là công chức theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ và thuộc các trường hợp được giải quyết thôi việc thì sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc quy định tại Điều 5 Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức như sau:

“Công chức thôi việc được hưởng trợ cấp thôi việc như sau: Cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 (một phần hai) tháng lương hiện hưởng, gồm: Mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có). Mức trợ cấp thấp nhất bằng 01 (một) tháng lương hiện hưởng”.

Đồng thời nếu thuộc đối tượng áp dụng của Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 10/4/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh  về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng thì sẽ được tính “hỗ trợ một lần với mức 500.000 đồng/1 tháng làm việc có đóng BHXH (kể cả thời gian làm việc ngoài tỉnh)” ngoài khoản trợ cấp theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ nêu trên.

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 246.623
Truy cập hiện tại 41