Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Chế độ BHYT đối với thanh niên xung phong
Người gửi: Nguyễn Văn Dũng - Huế (Ngày gửi: 25/03/2019)
Đáp:

Trường hợp thanh niên xung phong trong thời kỳ chống Pháp được Nhà nước tặng Huân chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến theo quy định tại Điều 30 của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng thì chế độ hưởng BHYT như sau:

- Ngân sách Nhà nước mua thẻ BHYT;

- Được đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại tuyến tỉnh và tương đương;

- Khi đi khám, chữa bệnh được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); được hưởng chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.

Trường hợp thanh niên xung phong trong thời kỳ chống Pháp không được Nhà nước tặng Huân chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến thì được ngân sách Nhà nước mua thẻ BHYT và được quỹ BHYT thanh toán 80% chi phí khám, chữa bệnh thuộc phạm vi chi trả BHYT.

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 246.623
Truy cập hiện tại 46