Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Mức thanh toán BHYT khi khám chữa bệnh tại tỉnh khác
Người gửi: Lê Văn An - Huế (Ngày gửi: 26/03/2019)
Đáp:

- Khám, chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện: 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi mức hưởng;

- Khám, chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến tỉnh (không có giấy chuyển tuyến hoặc không trong tình trạng cấp cứu): 60% chi phí điều trị nội trú;

- Khám, chữa bệnh tại các cơ sở tương đương với cơ sở khám, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ trong các trường hợp đi công tác, làm việc lưu động, học tập trung, tạm trú.

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 246.623
Truy cập hiện tại 39