Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Có được tiền trợ cấp cho số năm đóng dư BHXH không?
Người gửi: Lê Văn Long - Huế (Ngày gửi: 02/04/2019)
Đáp:

Theo quy định tại Điều 54, Khoản 2 Điều 56, Điều 58 và Khoản 7 Điều 58 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định vào năm 2019 có mức hưởng lương hưu hàng tháng tối đa là 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 32 năm đóng BHXH nếu là lao động nam hoặc 30 năm đóng BHXH nếu là lao động nữ. 

Ngoài ra, người lao động còn được hưởng trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu cho những năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, mức hưởng trợ cấp 1 lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 246.623
Truy cập hiện tại 44