Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Tính BHYT 5 năm liên tục, có phân biệt đối tượng tham gia?
Người gửi: Trương Thị Mai Liên - Huế (Ngày gửi: 09/09/2019)
Đáp:

Theo quy định của Luật BHYT, hiện nay không còn khái niệm “mua BHYT tự nguyện” mà toàn dân có trách nhiệm tham gia BHYT bắt buộc theo lộ trình. Tuy nhiên, Khoản 5, Điều 12 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định, thẻ BHYT đều do cơ quan BHXH phát hành, đồng thời thực hiện áp dụng thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên đối với các đối tượng cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Thời gian tham gia BHYT liên tục được quy định là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp với lần trước đã tham gia BHYT (nếu bị gián đoạn, thì tối đa không được quá 3 tháng) không phân biệt thẻ BHYT thuộc đối tượng nào.

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 246.623
Truy cập hiện tại 44