C:\Fportal\ThanhPho\vyda.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
400 triệu đồng bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2014-2015
Ngày cập nhật 05/09/2014

Ngày 03/9/2014, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ ký ban hành Quyết định số 1766/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2014-2015 với tổng kinh phí dự kiến là 400 triệu đồng.

Theo Quyết định, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố Huế; Ban biên tập Trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố Huế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc Văn phòng, phòng Kế hoạch - Tài chính và cán bộ phụ trách kế toán các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố Huế sẽ được bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo phù hợp với Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin Truyền thông về việc Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Các nội dung sẽ được bồi dưỡng gồm: An toàn, bảo mật thông tin; Biên tập trang thông tin điện tử và biên tập ảnh; Sử dụng phần mềm kế hoạch dự án; Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử, Chữ ký số, Thư điện tử; Xử lý bảng tính nâng cao; Sử dụng phần mềm dùng chung của tỉnh.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                       www.thuathienhue.gov.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 257.124
Truy cập hiện tại 712