C:\Fportal\ThanhPho\vyda.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Trước ngày 01/6/2015 UBND cấp xã phải hoàn thành việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014
Ngày cập nhật 12/09/2014

Ngày 10/9/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đã ký ban hành Chỉ thị số 27/CT-UBND yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh (số liệu kiểm kê tính đến hết ngày 31/12/2014).

Theo Chỉ thị, việc kiểm kê đất đai phải xác định được đầy đủ số liệu về diện tích đất tự nhiêncủa các cấp hành chính; diện tích các loại đất, các loại đối tượng đang quản lý, sử dụng đất đến thời điểm kiểm kê tính đến hết ngày 31/12/2014, trong đó:

- Loại đất kiểm kê bao gồm các loại đất theo quy định tại Điều 10 của Luật Đất đai năm 2013; ngoài ra, đặc biệt chú trọng kiểm kê tình hình sử dụng đất trồng lúa; đất các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế và quỹ đất công ích do UBND cấp xã quản lý, sử dụng.

- Đối tượng kiểm kê đất bao gồm đối tượng đang sử dụng đất là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sử dụng đất theo quy định tại Điều 5 của Luật Đất đai năm 2013; đối tượng được nhà nước giao quản lý đất theo quy định tại Điều 8 của Luật Đất đai năm 2013; trong đó chú trọng kiểm kê đối với các tổ chức sự nghiệp và doanh nghiệp của nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị xã hội, đơn vị quốc phòng, an ninh đang sử dụng đất nông, lâm nghiệp và đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; các tổ chức kinh tế sử dụng đất được nhà nước giao không thu tiền mà chưa chuyển sang giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 được lập theo từng đơn vị hành chính; trong đó, bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã được lập trên cơ sở bản đồ địa chính và phải phản ánh được sự phân bố của các loại đất kiểm kê, phù hợp với số liệu diện tích. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã là cơ sở để xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện và tỉnh.

Trên cơ sở số liệu điều tra kiểm kê diện tích đất đai năm 2014 và số liệu kiểm kê đất đai năm 2010, số liệu thống kê đất đai các năm 2011, 2012, 2013 xây dựng báo cáo kết quả kiểm kê đất đai năm 2014 của các cấp hành chính.

Thời hạn hoàn thành và báo cáo kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 của cấp xã hoàn thành trước ngày 01/6/2015, cấp huyện trước ngày 15/7/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/8/2015.

 

www.thuathienhue.gov.vn

 

Theo tin TT- Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 257.124
Truy cập hiện tại 715