C:\Fportal\ThanhPho\vyda.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn
Ngày cập nhật 12/09/2014

Theo Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND vừa được UBND tỉnh ban hành, mức bình quân diện tích đất sản xuất cho mỗi hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo (kể cả vợ hoặc chồng là người dân tộc thiểu số) và hộ nghèo sống bằng nghề lâm nghiệp, nông nghiệp ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn (tiêu chí hộ nghèo áp dụng theo quy định hiện hành) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế:

 cụ thể như sau:

- Hoặc đất nương rẫy: 0,5ha;

- Hoặc đất trồng lúa nước 01 vụ: 0,25ha;

- Hoặc đất trồng lúa nước 02 vụ trở lên: 0,15ha;

- Hoặc đất nuôi trồng thủy sản: 0,1ha;

Đối với đất trồng rừng, trồng cây công nghiệp UBND các huyện, thị xã căn cứ quỹ đất hiện có tại địa phương để cấp cho hộ nghèo để sản xuất, ưu tiên cho những hộ nghèo thuộc diện chính sách.

Đối với những hộ chưa đủ đất sản xuất theo định mức quy định nêu trên, chính quyền địa phương căn cứ vào nhu cầu, khả năng lao động, sản xuất của từng hộ tổng hợp số lượng hộ, khẩu để hỗ trợ dạy nghề, xuất khẩu lao động, hỗ trợ vay vốn lãi suất thấp để sản xuất các ngành nghề khác theo quy định tại Quyết định 755/QĐ-TTg, ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

 

                                                                                                                                                                         www.thuathienhue.gov.vn

Theo tin TT- Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 257.124
Truy cập hiện tại 683