C:\Fportal\ThanhPho\vyda.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Kiện toàn Ban chỉ đạo của tỉnh về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo
Ngày cập nhật 17/09/2014

Theo Quyết định số 1844/QĐ-UBND vưà được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành, Ban chỉ đạo của tỉnh về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo (gọi tắt là Ban chỉ đạo 1237 của tỉnh) do Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban, Ông Nguyễn Việt Dũng, Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm Phó Trưởng ban Thường trực, Ông Hồ Dần, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm Phó Trưởng ban và 12 Ủy viên khác.

Ban chỉ đạo 1237 của tỉnh có trách nhiệm tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, quản lý, thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

- Chỉ đạo điều hành các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở ngoài nước theo phân công của Ban công tác đặc biệt, Ủy ban chuyên trách Chính phủ;

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, giải quyết những vướng mắc phát sinh ở địa phương và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ về Ban chỉ đạo Quân khu 4 để tổng hợp, báo cáo Bộ Quốc phòng và Ban chỉ đạo Quốc gia 1237;

- Sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai, thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ;

- Ban chỉ đạo 1237 của tỉnh phối hợp, chỉ đạo với Ban công tác đặc biệt, Ban chuyên trách của tỉnh thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào theo phạm vi, nhiệm vụ được phân công, phù hợp với thông lệ quốc tế.

 

                                                                                                                                                                                                                                               www.thuathienhue.gov.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 250.139
Truy cập hiện tại 54