C:\Fportal\ThanhPho\vyda.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Công bố công khai các tiêu chuẩn, đối tượng các hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 13/10/2014

Ngày 07/10/2014, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã ký ban hành Công văn số 5636/UBND-XD giao Sở Xây dựng chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg. Tham mưu UBND tỉnh thành lập, kiện toàn Ban Điều phối chỉ đạo thực hiện chính sách này.

Đồng thời tổ chức thực hiện công bố công khai các tiêu chuẩn, đối tượng và tiến hành rà soát, bình xét, lập danh sách các hộ nghèo thuộc đối tượng được hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt trên địa bàn tỉnh; phân loại ưu tiên thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định. Thực hiện thủ tục lập, phê duyệt danh sách hộ nghèo thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở theo quy định tại Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg.

Triển khai lập, trình phê duyệt Đề án Hỗ trợ nhà ở phòng, tránh lụt, bão trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo đề cương hướng dẫn của Bộ Xây dựng; đảm bảo hoàn thành và gửi Đề án cho các bộ, ngành Trung ương liên quan trước ngày 15/11/2014.

 

www.thuathienhue.gov.vn

 

Theo tin TT- Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 250.139
Truy cập hiện tại 79