C:\Fportal\ThanhPho\vyda.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
THÔNG BÁO Về việc thực hiện tổng vệ sinh nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (ngày 21/3/2015)
Ngày cập nhật 19/03/2015

Thực hiện Kế hoạch số 513/KH-UBND ngày 12/03/2015 của UBND thành phố Huế về việc tổ chức tổng vệ sinh trên toàn địa bàn thành phố Huế.

 

                   Kính gửi:

                                      - Các trường học trên địa bàn phường;

                                      - Bí thư Chi bộ các Tổ dân phố;

                                      - Tổ trưởng 23 Tổ dân phố.

 

Thực hiện Kế hoạch số 513/KH-UBND ngày 12/03/2015 của UBND thành phố Huế về việc tổ chức tổng vệ sinh trên toàn địa bàn thành phố Huế.

Nhằm hưởng ứng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng Thừa Thiên Huế, UBND phường Vỹ Dạ Thông báo đến các cơ quan, đơn vị, trường học, cán bộ và nhân dân trên địa bàn phường thực hiện các nội dung sau:

- Tổng vệ sinh trên toàn địa bàn phường, các khu vực công cộng, vỉa hè, đường phố, công viên, điểm xanh, bờ sông, chợ, đặc biệt chú ý các khu vực có di tích để tạo nên một môi trường xanh, sạch, đẹp.

          - Tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế, xã hội, doanh nghiệp … có trụ sở đóng trên địa bàn phường điều tiến hành dọn dẹp vệ sinh trong và khu vực xung quanh trụ sở.

- Tổ trưởng dân phố có trách nhiệm nhắc nhở các các hộ gia đình tập kết rác thải đúng nơi quy định để Công ty TNHH Nhà nước Môi trường và Công trình Đô thị Huế thu gom vận chuyển.

- Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình tổ chức treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng dịp kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng Thừa Thiên Huế.

- Trưởng ban CTMT tổ dân phố chủ trì vận động nhân dân treo cờ và tham gia tổng vệ sinh

+ Thời gian tổng vệ sinh trên toàn phường: Vào lúc 07giờ ngày 21/03/2015 (Thứ bảy).

+ Thời gian treo cờ: Từ ngày 24 – 27/3/2015

Nhận được Thông báo này đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học, cán bộ và nhân dân trên địa bàn phường nghiêm túc thực hiện tốt nội dung Thông báo này.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Dũng

 

Nguyễn Tuấn Khanh ( Theo kế hoạch của UBND phường Vỹ Dạ )
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 250.139
Truy cập hiện tại 83