Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tổng vệ sinh nhân dịp Festival nghề truyền thống Huế 2015 và kỷ niệm 40 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng
Ngày cập nhật 24/04/2015
THÔNG BÁO
Về việc thực hiện tổng vệ sinh nhân dịp Festival nghề truyền thống Huế 2015 và kỷ niệm 40 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng  
(30/ 4/1975 - 30/4/2015 )
                                                                                                           Kính gửi:
                                                                                                                             - Các trường học trên địa bàn phường;
                                                                                                                             - Bí thư Chi bộ các Tổ dân phố;
                                                                                                                             - Tổ trưởng 23 Tổ dân phố.
 
 
Thực hiện Công văn số 799/UBND- VH ngày 06/4/2015 của UBND thành phố Huế về việc tuyên truyền, quảng bá và hưởng ứng Festival nghề truyền thống  Huế 2015.
Nhằm hưởng ứng kỷ niệm 40 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975 – 30/4/2015) và chào mừng Festival nghề truyền thống Huế 2015 từ ngày 28/4/2015 đến ngày 03/5/2015. UBND phường Vỹ Dạ Thông báo đến các cơ quan, đơn vị, trường học, cán bộ và nhân dân trên địa bàn phường thực hiện các nội dung sau:
- Tổng vệ sinh trên toàn địa bàn phường, các khu vực công cộng, vỉa hè, đường phố, công viên, điểm xanh, bờ sông, chợ, đặc biệt chú ý các khu vực có di tích để tạo nên một môi trường xanh, sạch, đẹp.
- Tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế, xã hội, doanh nghiệp … có trụ sở đóng trên địa bàn phường điều tiến hành dọn dẹp vệ sinh trong và khu vực xung quanh trụ sở.
- Tổ trưởng dân phố có trách nhiệm nhắc nhở các các hộ gia đình tập kết rác thải đúng nơi quy định để Công ty TNHH Nhà nước Môi trường và Công trình Đô thị Huế thu gom vận chuyển.
- Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình tổ chức treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu chào mừng trong dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước và chào mừng Festival nghề truyền thống Huế 2015. 
- Trưởng ban CTMT tổ dân phố chủ trì vận động nhân dân treo cờ và tham gia tổng vệ sinh
+ Thời gian tổng vệ sinh trên toàn phường: 
Vào lúc 07giờ ngày 25/04/2015 (Thứ bảy). 
+ Thời gian treo cờ và khẩu hiểu: 
Từ ngày 27/4/2015 đến hết ngày 04/5/2015
- Các đ/c Bí thư Chi bộ chỉ đạo cán bộ cơ sở thực hiện tốt các nội dung Thông báo.
Nhận được Thông báo này đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học, cán bộ và nhân dân trên địa bàn phường nghiêm túc thực hiện.
 
 
Nơi nhận:
- Như trên; 
- Lưu: VP.                                                                                                                                                                                                                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                                                                                                                                                                                                                                                                         KT. CHỦ TỊCH
                                                                                                                                                                                                                                                                      PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                         Nguyễn Dũng
 
Nguyễn Tuấn Khanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 250.139
Truy cập hiện tại 79