Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Lịch tiếp công dân của HĐND – UBND thành phố Huế 6 tháng cuối năm 2017
Ngày cập nhật 12/07/2017

Ngày 05 /7 /2017, HĐND thành phố Huế ban hành Thông báo số 47/TB-HĐND về việc Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo HĐND thành phố 6 tháng cuối năm 2017.

Trang thông tin điện tử  phường  Vỹ Dạ  thông báo để cán bộ và nhân dân biết;

Thực hiện Luật tiếp công dân ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật tiếp công dân  và nghị quyết số 759/2014/NQ-UBTVQH ngày 15/5/2014 c ủa UBTVQH, đại biểu Quốc hội ,HĐND và đại biểu HĐND các cấp , Thường trực HĐND thành phố thong báo lịch tiếp công dân định kỳ 6 tháng cuối năm 2017 của thường trực và các ban Hội  đồng nhân dân Thành phố như sau:

 

1.       Địa điểm  tiếp công dân: trụ sở tiếp công dân Thành phố - số 01 đường Lê Viết Lượng , phường Xuân Phú , thành phố Huế.

2.       Lịch tiếp công dân

      

Ngày tiếp

Người tiếp

Ghi chú

Thứ sáu ngày 14/7

1.Đ/c Trương Quang Trung Phó Chủ tịch HĐND thành phố

2.Đ/c Võ Đại Hòa Phó Ban KTXH HĐND TP

 

Thứ sáu ngày 28/7

1.Đ/c Lê Thị Thanh Bình Phó Chủ tịch HĐND thành phố

2.Đ/c Trương Nhị Phương Trưởng Ban KTXH HĐND TP

 

Thứ ba ngày 15/8

1.Đ/c Trương Quang Trung Phó Chủ tịch HĐND thành phố

2. Đ/c Võ Đại Hòa Phó Ban KTXH HĐND TP

 

Thứ tư  ngày 30/8

1.Đ/c Lê Thị Thanh Bình Phó Chủ tịch HĐND thành phố

2.Đ/c Trương Nhị Phương Trưởng Ban KTXH HĐND TP

 

Thứ sáu ngày 15/9

1.Đ/c Huỳnh Cư Chủ tich HĐND TP

2.Đ/c Hoàng Tân Ninh Trưởng Ban pháp chế HĐNDTP

 

Thứ sáu ngày 29/9

1.Đ/c Trương Quang Trung Phó Chủ tịch HĐND thành phố

2. Đ/c Võ Đại Hòa Phó Ban KTXH HĐND TP

 

Thứ sáu ngày13/10

1.Đ/c Trương Nhị Phương Trưởng Ban KTXH HĐND TP

2. Đ/c Lê Phước Thành Phó Ban pháp chế HĐNDTP

 

Thứ hai ngày 30/10

1.Đ/c Trương Quang Trung Phó Chủ tịch HĐND thành phố

2. Đ/c Võ Đại Hòa Phó Ban KTXH HĐND TP

 

Thứ tư  ngày  15/11

1.Đ/c Trương Nhị Phương Trưởng Ban KTXH HĐND TP

2. Đ/c Lê Phước Thành Phó Ban pháp chế HĐNDTP

 

Thứ năm  ngày  30/11

1.Đ/c Huỳnh Cư Chủ tich HĐND TP

2.Đ/c Hoàng Tân Ninh Trưởng Ban pháp chế HĐNDTP

 

Thứ sáu ngày15/12

1.Đ/c Trương Quang Trung Phó Chủ tịch HĐND thành phố

2. Đ/c Võ Đại Hòa Phó Ban KTXH HĐND TP

 

Thứ hai ngày 29/12

1.Đ/c Trương Nhị Phương Trưởng Ban KTXH HĐND TP

2. Đ/c Lê Phước Thành Phó Ban pháp chế HĐNDTP

 

3 Thời gian tiếp công dân

Buổi sang từ 8h00 đến 11h30.

4. Tổ Chức thực hiện :

Văn phòng HĐND- UBND thành phố phối hợp với các Trưởng phòng, ban chuyên môn liên quan có  trách nhiệm xử lý kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Ngoài việc thực hiện tiếp công dân theo định kỳ hàng tháng , Thường trực HĐNDThành phố sẽ tổ chức tiếp công dân khi có yêu cầu bức thiết .

Đề nghị TTHĐND,UBND 27 phường, các cơ quan ,ban ngành Thành phố , Đài truyền thanh Thành  phố thông báo rộng rãi lịch tiếp công dân của lãnh đạo HĐND Thành phố để cán ,bộ và nhân dân được biết để tiện theo dõi và liên hệ công tác .

                                                        TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

                                                                KT.CHỦ TỊCH

                                                                PHÓ CHỦ TỊCH

 

                                                              Trương Quang Trung

 

Nguyễn Tuấn Khanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 246.623
Truy cập hiện tại 43