Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Về việc thực hiện tổng vệ sinh treo cờ , khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2-9.
Ngày cập nhật 28/08/2017
Kính gửi:
                                      - Các trường học trên địa bàn phường;
                                      - Bí thư Chi bộ các Tổ dân phố;
                                      - Tổ trưởng 23 Tổ dân phố.
 
 
Thực hiện Công văn số 3127/UBND- NC ngày 22/8/2017 của UBND thành phố Huế  về việc đảm bảo ANCT- TTATXH trong dịp kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng tám  và Quốc khánh  2-9.
UBND phường Vỹ Dạ Thông báo đến các cơ quan, đơn vị, trường học, cán bộ và nhân dân trên địa bàn phường thực hiện các nội dung sau:
- Tổng vệ sinh trên toàn địa bàn phường, các khu vực công cộng, vỉa hè, đường phố, công viên, điểm xanh, bờ sông, chợ, đặc biệt chú ý các khu vực có di tích để tạo nên một môi trường xanh, sạch, đẹp.
 - Tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế, xã hội, doanh nghiệp … có trụ sở đóng trên địa bàn phường điều tiến hành dọn dẹp vệ sinh trong và khu vực xung quanh trụ sở.
- Tổ trưởng dân phố có trách nhiệm nhắc nhở các các hộ gia đình tập kết rác thải đúng nơi quy định để Công ty TNHH Nhà nước Môi trường và Công trình Đô thị Huế thu gom vận chuyển.
- Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình tổ chức treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng tám  và Quốc khánh  2-9.
  - Trưởng ban CTMT tổ dân phố chủ trì vận động nhân dân treo cờ và tham gia tổng vệ sinh
+ Thời gian tổng vệ sinh trên toàn phường:
Vào lúc 07giờ ngày 27/08/2017 (Chủ nhật ).
+ Thời gian treo cờ và khẩu hiểu:
Từ ngày 31/8/2017 đến hết ngày 5/9/2017
MỘT SỐ KH KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 69 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 02-9
1/ Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19-8-1945 - 19-8-2017 )! Và quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ( 2/9/1945 – 2/9/2017)
2/ Tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 bất diệt!
7/ Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
8/ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
9/ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
- Các đ/c Bí thư Chi bộ chỉ đạo cán bộ cơ sở thực hiện tốt các nội dung Thông báo.
Nhận được Thông báo này đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học, cán bộ và nhân dân trên địa bàn phường nghiêm túc thực hiện
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP.                                                                                                            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                                                                                                                                        KT. CHỦ TỊCH
                                                                                                                                       PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
                                                                                                                                          Lê Văn Phú
 
 
 
Nguyễn Tuấn Khanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 246.623
Truy cập hiện tại 41