Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh
Ngày cập nhật 05/08/2019

Ngày 22/4/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh. 

Theo đó, với mục tiêu hướng tới là thay đổi nhận thức và trách nhiệm của người dân trong việc gìn giữ vệ sinh chung, của cộng đồng xã hội trong công tác bảo vệ môi trường; các cơ quan, đoàn thể, cán bộ, đảng viên "làm gương" ch không "làm thay" trong công việc vệ sinh, bảo vệ môi trường; người dân thật sự là chủ nhân của phong trào, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - đồng chí Phan Ngọc Thọ yêu cầu toàn bộ các tổ chức chính trị, xã hội và các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân để hình thành ý thức giữ gìn vệ sinh chung, xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu, các thói quen, nếp sống thiếu văn minh, thiếu ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường; khẳng định "Ngày Chủ nhật xanh" không còn chỉ là một ngày trong tuần mà trở thành biểu tượng của phong trào "Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng", với thông điệp "Nhặt một cọng rác, bạn đã làm Huế sạch hơn!". 

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị phải lồng ghép mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế "Xanh - Sạch - Sáng" vào trong các hoạt động có tính chất cộng đồng, cuộc vận động, hội thi, lễ hội thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách để tạo sự lan tỏa của phong trào, khuyến khích phát kiến các mô hình mới, sáng tạo, hiệu quả để cho phong trào đi vào chiều sâu. Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, mà đi đầu là sự gương mẫu của lãnh đạo cao nhất của cơ quan, đơn vị; tăng cường giáo dục ý thức cho học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng về hưởng ứng phong trào Ngày Chủ nhật xanh. Tiếp tục duy trì đội hình ra quân thực hiện Ngày Chủ nhật xanh vào sáng chủ nhật hàng tuần tại các địa phương, đơn vị, các điểm di tích, tham quan, du lịch và các công viên, điểm công cộng; tiếp tục kiện toàn và tăng cường năng lực tổ chức, bảo đảm thực hiện hiệu quả phong trào; xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ trách nhiệm được phân công; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện.

Đặc biệt, Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu bắt đầu từ tháng 5/2019, hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh hạn chế tối đa sử dụng túi ni lông, các vật dụng bằng nhựa sử dụng 01 lần để chứa nước, thức ăn, đồ uống tại cơ quan, công sở; đồng thời khuyến khích tổ chức, cá nhân khác cùng hưởng ứng thực hiện.

Sau ba tháng tổ chức triển khai thực hiện phong trào Ngày Chủ nhật xanh đã thực sự có sức lan tỏa, bước đu mang lại ý nghĩa thiết thực cho cộng đồng và toàn xã hội, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mọi người trong việc bảo vệ môi trường. Tính đến ngày 21/4/2019, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 1.217 đợt ra quân với 108.660 người tham gia, có hơn 33 cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và 152/152 phường/xã đã tổ chức các hoạt động Ngày Chủ Nhật xanh. Bên cạnh đó cũng đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo trong việc đảm nhận xây dựng mô hình “Thành phố 4 mùa hoa”, “Dòng Hương trong xanh”, “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - trật tự trị an”, "Ngôi nhà xanh", "Vườn hoa hội phụ nữ"... góp phần làm cho Huế ngày càng xanh hơn, sạch hơn và sáng hơn.

Nguyễn Tuấn Khanh Theo TT- Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 246.623
Truy cập hiện tại 42