Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Lịch tiếp dân , đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư thành ủy , Chủ tịch HĐND thành phố 3 tháng cuối năm 2019
Ngày cập nhật 09/09/2019

 Thực hiện Quy định 11/QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy ,trong việc tiếp dân , đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh , kiến nghị của dân ; Ban Thường vụ Thành ủy thông báo lịch tiếp dân , đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Thành ủy , Chủ tịch HĐND thành phố 3 tháng cuối năm 2019 như sau;

 

1.      Lịch tiếp công dân: đối thoại trực tiếp với dân

2.      1.1 Tiếp dân định kỳ

Tháng

Ngày tiếp

Địa điểm

Tháng  10

Thứ Ba, ngày 15/10/2019

Trụ sở tiếp công dân  thành phố 

số 1 Lê Viết Lượng

Phường Xuân Phú , Thành phố Huế

Tháng 11

Thứ sáu ngày 29/11/2019

Trụ sở tiếp công dân  thành phố

 số 1 Lê Viết Lượng

Phường Xuân Phú , Thành phố Huế

Tháng 12

Thứ sáu ngày 13/12/2019

Trụ sở tiếp công dân  thành phố 

số 1 Lê Viết Lượng

Phường Xuân Phú , Thành phố Huế

     1.2. Tiếp dân đột xuất khi có   

-          Vụ việc nổi cộm, phức tạp , kéo dài , có nhiều người tham gia , liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan , tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến các cơ quan đơn vị khác nhau.

-          Vụ việc có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến an ninh chính trị , trật tự an toàn xã hội   

3.      Tổ chức thực hiện

-          Ban tiếp công dân thành phố , các cơ quan , đơn vị có liên quan chuẩn bị các điều kiện để thực hiện tốt việc tiếp công dân của đồng chí Bí thư Thành ủy , Chủ tịch HĐND Thành phố .

-          Đề nghị đài truyền thanh Thành phố , Đảng ủy, UBND 27 phường thông tin rộng rãi để các cán bộ , Đảng viên và nhân dân biết thời gian , địa điểm tiếp dân của đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ  tịch HĐND Thành phố

Nơi nhận:

- Ban thường vụ tỉnh ủy (Để báo cáo);

- VP Tỉnh ủy(Để báo cáo);;

- Các phòng ban Đảng ,UBKT, UBND ,UBMTTQ thành phố;

- Các cơ quan, đơn vị thành phố;

- Các chi bộ Đảng cơ sở

- Các  đồng chí Thành ủy viên ;

- Lưu VPTU.

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Đã ký

 

Trần Hùng Nam

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Khanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 246.623
Truy cập hiện tại 43