Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
THÔNG BÁO V/v nghỉ lễ, Tết Âm lịch năm 2020 đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội
Ngày cập nhật 25/12/2019
   Thực hiện Thông báo số 4544/TB-LĐTBXH ngày 25/10/2019 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội (gọi tắt là công chức, viên chức) và Thông báo số 405/TB-UBND ngày 30/10/2019 của UBND Tỉnh về lịch nghỉ lễ, Tết Âm lịch năm 2020; UBND Thành phố thông báo lịch nghỉ Lễ, Tết Âm lịch Canh Tý năm 2020 như sau: 
1. Thời gian nghỉ: Công chức, viên chức sẽ được nghỉ liền 07 ngày, từ thứ Năm, ngày 23 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày thứ Tư, ngày 29 tháng 01 năm 2020 (tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày 05 tháng Giêng năm Canh Tý). Do ngày 25 và 26 tháng 01 năm 2020 (tức là ngày Mùng 1 và Mùng 2 Tết Âm lịch) trùng vào thứ Bảy và Chủ Nhật là ngày nghỉ hàng tuần của công chức, viên chức nên sẽ nghỉ bù vào ngày 28/01/2019 và ngày 29/01/2020 (tức là ngày Mùng 4 và Mùng 5 Tết Âm lịch). Vì vậy, các cơ quan đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng pháp luật.
2. Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và UBND các phường thuộc Thành phố bố trí lịch trực và sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ các tổ chức và nhân dân./. 
 
                                                     TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 
                                                KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
                                                          Trương Đình Hạnh 
 
 
Nguyễn Tuấn Khanh Theo TT- Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 246.623
Truy cập hiện tại 41