Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thừa Thiên Huế thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID 2024.
Ngày cập nhật 22/04/2024
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình vừa ký thông báo về việc triển khai cấp thí điểm phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID.

Theo đó, từ ngày 22/4/2024, tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai thí điểm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2.

 

 

Các trường hợp chưa có tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2, trường hợp thuộc đối tượng miễn, giảm phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp có nhu cầu được cấp phiếu lý lịch tư pháp vẫn có thể thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành tỉnh Thừa Thiên Huế (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn).

Trường hợp đối tượng thuộc diện miễn, giảm phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp nếu có nhu cầu nộp cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID vẫn thực hiện nộp phí theo quy định.

Phiếu lý lịch tư pháp được cấp bằng bản điện tử, được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của Sở Tư pháp. Phiếu lý lịch tư pháp điện tử sẽ mặc định được trả về tài khoản của công dân trên VNeID, cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn/) hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh Thừa Thiên Huế (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn).

Trường hợp công dân có nhu cầu nhận kết quả phiếu lý lịch tư pháp (bản giấy) thì được trả kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nhận trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế.

UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thực hiện yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xem xét, quyết định.

 
Hướng dẫn đăng ký và xem lịch sử yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID
 

 

thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 291.610
Truy cập hiện tại 60