Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Vỹ Dạ năm 2022
Ngày cập nhật 03/08/2022

Trong 2 ngày, 01 - 02/8/2022 Phường Vỹ Dạ thành phố Huế  đã tổ chức thành công diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2022.

Nội dung diễn tập được chia làm 3 giai đoạn tập trung vào một số nội dung như: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; xử trí tình huống A2; thực hành di chuyển các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể ra khu sơ tán; tiến hành họp các cuộc họp chỉ đạo chuẩn bị cho chiến đấu phòng thủ.Trong diễn tập, Ban chỉ đạo, tổ đạo diễn đã đặt ra nhiều tình huống để cho người tập vận dụng xử trí, nhằm nâng cao nhận thức về thứ tự, tính chất của từng vấn đề huấn luyện. Thông qua diễn tập nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền vai trò tham mưu của Quân sự, Công an, các ban, ngành, đoàn thể về công tác quốc phòng - an ninh; nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy của Ban chỉ huy Quân sự, Công an phường và khả năng hoạt động chiến đấu phòng thủ của lực lượng dân quân. Đồng thời bổ sung phương án, kế hoạch tác chiến, gắn chặt giữa phát triển kinh tế với củng cố Quốc phòng - An ninh trong tình hình mới.

Nguyễn Tuấn Khanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 280.614
Truy cập hiện tại 4