Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tại cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch, phương án triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng, phương tiện, quản lý vận hành hệ thống xe đạp tại thành phố Huế
Ngày cập nhật 01/07/2024

Ngày 11 tháng 6 năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch, phương án triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng, phương tiện, quản lý vận hành hệ thống xe đạp tại thành phố Huế. Tham dự buổi họp có: Ông Hoàng Hải Minh - PCT UBND tỉnh; Ông Phan Thiên Định - Bí thư Thành uỷ Huế; Ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Bà Trần Tôn Thu Hằng - Phó CVP UBND tỉnh; Ông Nguyễn Việt Bằng - PCT UBND thành phố Huế;  Ông Hoàng Tiến Minh – PGĐ Sở Xây dựng; Ông Phan           Quốc Sơn - PGĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ông Hoàng Việt Trung -Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế; Ông Cung Trọng Cường - Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển tỉnh; Ông Đăng Minh Nam - Viện Phó Viện nghiên cứu phát triển tỉnh; Ông Nguyễn Tường – Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh; Ông Đặng Thanh Phú,  Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Ông Võ Văn Việt - Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng Chương trình phát triển các đô thị loại II (Ban Green City).

Sau khi nghe Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh, Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh báo cáo tổng thể về Đề án quy hoạch, phương án triển khai các tuyến xe đạp trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở ý kiến góp ý, thống nhất của các cơ quan, thành viên dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

Các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp, triển khai, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, được giao và chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến quy hoạch và kế hoạch triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ các tuyến xe đạp trên địa bàn tỉnh (tại Thông báo số 369/TB-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2023; Thông báo số 07/TB-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2024,…); đồng thời tiếp tục triển nghiên cứu khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

 1. Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh tiếp thu các ý kiến góp ý của các cơ quan, thành viên dự họp để hoàn thiện “Đề án quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở hạ tầng và kế hoạch triển khai các tuyến xe đạp khu vực thành phố Huế và vùng phụ cận”; quá trình thực hiện cần đề xuất danh mục, nhóm các công trình, dự án có nhu cầu cần thiết, cấp bách để đưa vào kế hoạch, triển khai cụ thể các dự án; đồng thời khẩn trương tổ chức lấy ý kiến, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định hiện hành để hoàn thành trong năm 2024; đảm bảo mục tiêu đưa thành phố Huế trở thành thành phố xe đạp đặc trưng, đầu tiên của cả nước trong thời gian sớm nhất; báo cáo cụ thể kế hoạch thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 15/7/2024.
 2. Trong khi chờ phê duyệt đề án nêu trên; để đảm bảo điều kiện, cơ sở pháp lý triển khai tuyến xe đạp tại các công trình, dự án trong thời gian đến; UBND tỉnh thống nhất một số nguyên tắc sau để thực hiện:
 • Cho phép điều chỉnh cơ cấu mặt cắt ngang tuyến để bố trí làn dành cho xe đạp, đảm bảm điều kiện làn xe đạp phải độc lập tương đối với làn người đi bộ (tuỳ theo từng tuyến để bố trí có dải phân cách phù hợp); Trường hợp không đảm bảo bề rộng (theo quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế) cho phép phân cách bằng vật lý (vạch sơn).
 • Cho phép UBND thành phố Huế và các cơ quan nghiên cứu, triển khai đầu tư thí điểm số tuyến đủ điều kiện, thuận lợi phục vụ xe đạp; Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh cung cấp thông tin, danh mục các tuyến đang nghiên cứu tại Đề án để các cơ quan nghiên cứu, thực hiện.
 • Về màu sơn nhận diện cho làn xe đạp: Thống nhất màu xanh nhạt (tương đương mã màu Cyan/Aqua); Giao Sở Xây dựng đề xuất mã màu cụ thể và có Văn bản thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai, áp dụng.
 • Cho phép nghiên cứu, thí điểm cấm phương tiện (ô tô, xe máy) một số tuyến đường để dành cho xe đạp vào ngày Chủ nhật hàng tuần; trước mắt là trục đường quanh Kinh thành (Lê Huân – Đặng Thái Thân – Đoàn Thị Điểm- Đường 23 tháng 8) và có phương án điều chỉnh linh hoạt lộ trình khác, loại phương tiện khác (gồm cả mô tô, xe máy) cho phù hợp với nhu cầu thực tế; thời gian cấm từ 6h00-10h00. Giao UBND thành phố Huế khảo sát đề xuất phương án, lộ trình, kế hoạch triển khai phù hợp với thực tế, đồng thời tiếp tục nghiên cứu triển khai phương án cấm ½ làn đường đoạn từ cầu Dã Viên - Phú Xuân để dành cho xe đạp vào ngày Chủ nhật hàng tuần trong thời gian đến; báo cáo cụ thể kế hoạch thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 30/6/2024.
 • Về kết cấu mặt đường làn xe đạp: áp dụng nhiều loại, linh hoạt, đa dạng phù hợp với các quy định hiện hành về quy chuẩn làn đường xe đạp, đảm bảo tính an toàn, khả thi sử dụng.   
 1. Về giải pháp thiết kế làn xe đạp cho đường Lê Lợi và dọc bờ Sông Hương: Ngoài phương án đề xuất tại cuộc họp; nghiên cứu thêm phương án 01 làn dưới lòng đường (sử dụng sơn và biển báo để cấm ô tô đi vào làn xe đạp, kể cả dừng, đỗ); nghiên cứu bổ sung thêm làn sát mép bờ sông những khu vực có thể thiết kế được làn xe đạp; nghiên cứu kết nối tại các khu vực cầu đảm bảo tính liên thông, liên tục, xuyên suốt để kết nối với khu vực bắc Sông Hương;
 2. Trung tâm Bảo tồn di tích Cố Đô Huế tiếp tục xây dựng phương án chỉnh trang, hoàn thiện hạ tầng, đưa vào vận hành khai thác tuyến xe đạp quanh Thượng Thành, Hộ Thành Hào, theo chỉ đạo của Tỉnh; báo cáo (kèm kế hoạch thực hiện) về UBND tỉnh trước ngày 30/8/2024. Lưu ý tính độc lập cho làn xe đạp, đảm bảo vận hành khai thác thuận lợi, an toàn.

Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh phối hợp, hỗ trợ Trung tâm Bảo tồn di tích Cố Đô Huế trong quá trình hoàn thiện nội dung, công việc nêu trên.

 1. Viện nghiên cứu phát triển tỉnh phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh hoàn thiện đề án, đề xuất phương án đầu tư các tuyến cần thiết, cấp bách, phục vụ nhu cầu trước mắt; phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng và thực hiện chương trình vận động, tuyên truyền đạp xe cuối tuần gắn với chương trình Chủ nhật xanh.
 2. Sở Xây dựng căn cứ nội dung góp ý, chỉ đạo tại cuộc họp; tiếp tục hỗ trợ, có văn bản khuyến cáo, hướng dẫn Chủ đầu tư, Nhà đầu tư (trong quá trình thẩm định, góp ý), đề xuất rõ giải pháp kỹ thuật của từng dự án, từng phân đoạn tuyến, chỉ tiêu thiết kế hạ tầng dành riêng cho xe đạp theo tiêu chuẩn mới nhất, phù hợp với điều kiện hạ tầng, văn hoá, môi trường, thời tiết của Huế và quy định hiện hành.
 3. UBND thành phố Huế tiếp tục triển khai, hoàn thiện các chương trình, đề án, dự án liên quan đến xe đạp theo thẩm quyền, nhiệm vụ được giao; đồng thời rà soát, kết nối với Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh trong quá trình nghiên cứu, đề xuất đưa vào danh mục các tuyến để triển khai xây dựng trong giai đoạn tiếp theo (gồm cả tuyến thuộc phạm vi, trách nhiệm thành phố quản lý, đầu tư, trong đó tập trung hoàn thiện các tuyến và các trạm xe đạp đa năng) đảm bảo tính liên thông, đồng bộ hạ tầng, dịch vụ trong cùng mạng lưới.
 • Phối hợp với Đơn vị tư vấn để tiếp nhận sản phẩm, kết quả nghiên cứu để triển khai thí điểm kẻ vạch, phân làn dành cho xe đạp, đi bộ; nghiên cứu kỹ các đoạn chuyển tiếp, điểm giao cắt nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người đi xe đạp, đi bộ.
 • Có giải pháp đảm bảo an toàn cho người đi bộ tại các nút giao đang cho phép xe rẽ phải khi có tín hiệu đèn đỏ; các nút giao trong đô thị cần điều chỉnh theo hướng ưu tiên cho người đi bộ (lưu ý điều chỉnh thời gian pha đèn, biển báo đảm bảo đủ thời gian cho người đi bộ thoát qua nút an toàn); trường hợp vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh.
 • Cập nhật quy hoạch các tuyến xe đạp vào các dồ án quy hoạch phân khu, chi tiết có liên quan làm cơ sở cho việc triển khai dự án.
 1. Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh hoàn thiện đề án, tổ chức triển khai ra thực tế (phân làn, cắm biển báo, vạch sơn,…) đảm bảo an toàn giao thông tại các tuyến đường quản lý; phối hợp với UBND thành phố Huế hoàn thiện phương án tích hợp, lồng ghép các điểm đỗ xe đạp với các bến xe, bến thuyền, điểm dừng, nhà chờ xe buýt (tích hợp các tính năng hỗ trợ xe đạp vào các trạm, nhà chờ xe buýt).
 2. Về kinh phí và pháp lý thực hiện thực hiện Đề án: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng làm việc với Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu đề xuất phương án giải quyết cụ thể; đề xuất rõ cơ quan, đơn vị thẩm đinh, trỉnh, phê duyệt đề án (từ bước lập đề cương, bố trí kinh phí và thực hiện đề án); báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/7/2024.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, chỉ đạo thực hiện. Quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, yêu cầu các cơ quan chủ động phối hợp giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo, giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị dự họp;

- CT và các PCT UBND tỉnh;

- Các Sở: TC, TNMT, TTTT, DL;

- UBND các huyện, thị xã;

- Ban QLDA ĐTXD Công trình Giao thông tỉnh;

- Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị tỉnh;

- Ban QLDA ĐTXD Khu vực thành phố Huế.

- BQLDA Cải thiện môi trường nước TP Huế;

- Công ty Cổ phần Bến xe TTHuế;

- Công ty CP xe khách Phương Trang;

- VP: CVP và các PCVP UBND tỉnh;

- Lưu: VT,  GT.

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

Trần Tôn Thu Hằng

 

thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 291.610
Truy cập hiện tại 66