Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Tin tức - Sự kiện
Thực hiện công văn số 129 ngày 16/3/2021 của Thành ủy Huế về việc vận động thực hiện nghi thức chào cờ vào sáng thứ hai hàng tuần. Sáng thứ Hai 22/3/2021, tại Hội trường Uỷ ban nhân dân phường, toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức các đơn vị thuộc phường đã tổ chức thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần.
 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25-1 đến 2-2-2021 tại Hà Nội. Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện cao điểm các hoạt động tuyên truyền từ ngày 15-1 đến ngày 3-2-2021, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân...
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân phường Vỹ Dạ   CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP...
  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CHỦ TỊCH UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn...

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG, THỊ TRẤN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPVP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định 967/QĐ-BTC ngày 25 tháng 6 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG VỸ DẠ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Vỹ Dạ, ngày 02 tháng 01 năm 2020   MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2020             1. Tiếp tục duy trì áp dụng,...
Vào ngày 20/11, các thế hệ học sinh trên cả nước thường tặng hoa và quà chúc mừng các thầy cô giáo. Ngành giáo dục cũng thường nhân dịp này đánh giá lại hoạt động giáo dục và lập phương hướng nâng cao chất lượng giáo dục.
Tối ngày 17/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu đã đến dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Vỹ Dạ, thành phố Huế Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).
            Căn cứ Kế hoạch số 727/KH-UBND ngày 23/12/2019 của UBND phường Vỹ Dạ về công tác cải cách hành chính năm 2020. UBND phường Vỹ Dạ ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 như sau:  
Ngày 8/11, ông Lê Văn Phú Phó chủ tịch UBND phường Vỹ Dạ  đã đến dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2020 với nhân dân và cán bộ tổ dân phố 8 phường Vỹ dạ  nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020) Cùng tham dự Ngày hội có  đông...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 239.085
Truy cập hiện tại 21