C:\Fportal\ThanhPho\vyda.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thông báo về lĩnh vực Y tế cụ thể là công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố
Ngày cập nhật 25/02/2020

UBND THÀNH PHỐ HUẾ          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         PHÒNG Y TẾ                                      Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

 

    Số: 24 /PYT-CV                                   Huế, ngày  18 tháng 02  năm 2020.

V/v thực hiện Thông báo Số 29 /TB-UBND

ngày 17/02/2020 của UBND thành phố Huế.

                    

Kính gửi: 

                                    - Trung tâm Y tế thành phố Huế;

                                    - Ủy ban nhân dân 27 phường;

                                    - Ban Quản lý các Chợ.

 

 

Căn cứ Thông báo Số 29 /TB-UBND, ngày 17/02/2020 của UBND thành phố Huế Kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố tại buổi Họp các thành viên UBND Thành phố mở rộng thường kỳ tháng 02 năm 2020.

Thực hiện nội dung của Thông báo về lĩnh vực Y tế cụ thể là công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, Phòng Y tế đề nghị.

1. Trung tâm Y tế thành phố Huế  báo cáo tình hình kiểm tra, giám sát dịch, điều tra dịch tể, phun thuốc ... phòng, chống dịch Covid-19 về phòng Y tế để tổng hợp báo cáo UBND thành phố hằng ngày.

2. Ban quản lý các chợ, UBND các phường chỉ đạo các ngành chức năng địa phương thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát các nhà thuốc, khu thương mại, các shop bán hàng tạp hóa... tại các chợ và trên địa bàn phường, việc kinh doanh khẩu trang y tế và dung dịch sát khuẩn. Trong quá trình kiểm tra, giám sát phát hiện cá nhân, tổ chức vi phạm, đề nghị UBND phường xử lý theo quy định của pháp luật, hoặc phản ảnh về phòng Y tế thành phố Huế để phối hợp xử lý. Đồng thời báo cáo kết quả giám sát, kiểm tra việc kinh doanh khẩu trang y tế và dung dịch sát khuẩn trên địa bàn về phòng Y tế để tổng hợp báo cáo UBND thành phố.(Mẫu đính kèm).

3. Thời gian báo cáo:

Vào lúc 16h hằng ngày qua địa chỉ E.mail: phongytehue@gmail.com

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:                                                                             TRƯỞNG PHÒNG

- UBND TP; (để b/c)

- Như trên;                                                                                   

- Lưu VT.                                                                              

                                                                             

 Lê Văn Quang

 

Nguyễn Tuấn Khanh (theo phòng y tế thành phố )
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 250.139
Truy cập hiện tại 73