C:\Fportal\ThanhPho\vyda.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
V/v treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng chào mừng kỷ niệm 77 nămNgày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022), Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022)
Ngày cập nhật 18/08/2022

Thực hiện Thông báo số 238/TB-UBND ngày 17/8/2022 của UBND thành phố Huế  về việc treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng chào mừng nhân kỷ niệm77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thànhcông (19/8/1945-19/8/2022), Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022), UBND phường thông báo về việc treo cờ và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2022 như sau:  

1.Về treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng:

- Tổ chức treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng tại các cơ quan, công sở, chính quyền, đoàn thể, nơi công cộng trên địa bàn nhằm chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022); vận động hộ gia đình treo cờ Tổ quốc; kiểm tra, thay các cờ đã cũ, hư hỏng. Thời gian: Từ ngày 17/8/2022 đến hết ngày 04/9/2022.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm kiểm tra việc treo cờ ở cơ quan và các đơn vị thuộc quyền quản lý; Cán bộ cốt cán các tổ dân phố kiểm tra, nhắc nhở các hộ dân thực hiện việc treo cờ.

2.Về thời gian nghỉ lễ Quốc khánh năm 2022:

 Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 01 tháng 9 năm 2022 đến hết ngày 02 tháng 9 năm 2022.

​          3. Công chức Văn hóa Xã hội phường có trách nhiệm đưa tin, tuyên truyền rộng rãi nội dung Thông báo này.

UBND phường Vỹ Dạ thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, và nhân dân biết, thực hiện./.

 

 

 

Nguyễn Tuấn Khanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 257.124
Truy cập hiện tại 679