C:\Fportal\ThanhPho\vyda.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thành lập Ban chỉ đạo Đề án Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, biển đảo giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 15/09/2014

Theo Quyết định số 1814/QĐ-UBND, Ban chỉ đạo Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, biển đảo giai đoạn 2013-2016” trên địa bàn tỉnhThừa Thiên Huế do Ông Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, Ông Nguyễn Văn Lưu - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm Phó Trưởng ban Thường trực, các Phó Trưởng ban là Ông Võ Văn Chinh - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Ông Lê Văn Nguyên - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ông Bùi Tiến Dũng - Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh và 09 Ủy viên khác.

Ban chỉ đạo Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, biển đảo giai đoạn 2013-2016” của tỉnh có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch và chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, thực hiện Đề án của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Xây dựng quy chế hoạt động Ban chỉ đạo của tỉnh và hướng dẫn việc thành lập Ban chỉ đạo Đề án của các địa phương, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp và định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình thực hiện Đề án.

 

www.thuathienhue.gov.vn

 

Nguyễn Tuấn Khanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 257.124
Truy cập hiện tại 694