C:\Fportal\ThanhPho\vyda.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn giai đoạn 2014 - 2015, định hướng đến năm 2020
Ngày cập nhật 19/09/2014

Ngày 21/8/2014, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND quy định một số vấn đề trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn giai đoạn 2014 - 2015, định hướng đến năm 2020 và yêu cầu Thủ trưởng các cấp, các ngành, các đoàn thể của tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn và toàn thể nhân dân thực hiện để đạt mục đích trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn là:

  1. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế phát triển bền vững.

       2. Tạo chuyển biến tích cực về nhận thức trong toàn tỉnh về ý thức chấp hành và thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn.

       3. Giữ gìn và phát huy thuần phong mỹ tục, những nét đẹp văn hóa của vùng đất Cố đô Huế.

       4. Hình thành nếp sống văn minh, tiến bộ, bài trừ hủ tục, tệ nạn xã hội; phòng, chống và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm nếp sống văn minh đô thị và nông thôn./.

Tập tin đính kèm: qd56ubnd.rar
Tập tin đính kèm:
Nguyễn Tuấn Khanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 257.124
Truy cập hiện tại 687