C:\Fportal\ThanhPho\vyda.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thông báo Lịch tiếp công dân của UBND thành phố Huế 6 tháng cuối năm 2015
Ngày cập nhật 13/07/2015

Thực hiện luật tiếp công dân ,Nghị định 64/2014/NĐ_ CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết  một số điều của  luật tiếp công dân “ . UBND Thành phố  thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Thành phố  6 tháng cuối năm 2015 tại Ban tiếp công dân Thành phố số 01 đường Lê Viết Lượng phường Xuân Phú thành phố Huế .

UBND Thành phố  yêu cầu Chủ tịch UBND các phường thực hiện nghiêm  túc luật Tiếp công dân , Nghị định 64/2014/NĐ_ CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết  một số điều của  luật tiếp công dân “  các buổi tiếp công dân, thông báo rộng rãi cho cán bộ, nhân dân biết thời gian, địa điểm tổ chức tiếp công dân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Huế ..

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Thành phố  6 tháng cuối năm 2015 cụ thể như sau:

Tháng

Ngày

Người tiếp

Ghi Chú

7

15/7/2015

Đ/c Nguyễn Văn Thành Chủ tịch UBND TP

 

30/7/2015

Đ/c Ngô Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP

 

8

14/8/2015

Đ/c Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND TP

 

31/8/2015

Đ/c Nguyễn Đăng Thạnh - Phó Chủ tịch UBND TP

 

          9

10

15/9/2015

Đ/c Nguyễn Văn Thành Chủ tịch UBND TP

 

30/9/2015

Đ/c Ngô Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP

 

15/10/2015

Đ/c Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND TP

 

30/10/2015

Đ/c Nguyễn Đăng Thạnh - Phó Chủ tịch UBND TP

 

13/11/2015

Đ/c Nguyễn Văn Thành Chủ tịch UBND TP

 

30/11/2015

Đ/c Ngô Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP

 

12

15/12/2015

Đ/c Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND TP

 

30/12/2015

Đ/c Nguyễn Đăng Thạnh - Phó Chủ tịch UBND TP

 

 

 

Nguyễn Tuấn Khanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 250.139
Truy cập hiện tại 75