C:\Fportal\ThanhPho\vyda.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
THÔNG BÁO Về việc thực hiện tổng vệ sinh treo cờ , khẩu hiệu chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020
Ngày cập nhật 07/08/2015

Kính gửi:

                                      - Các trường học trên địa bàn phường;

                                      - Bí thư Chi bộ các Tổ dân phố;

                                      - Tổ trưởng 23 Tổ dân phố.

 

 

Thực hiện Công văn số 02 - CV/ĐU ngày 29/7/2015 của Đảng ủy phường Vỹ Dạ về việc tuyên truyền chào mừng Đại  hội Đảng bộ thành phố Huế  lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 .

 

UBND phường Vỹ Dạ Thông báo đến các cơ quan, đơn vị, trường học, cán bộ và nhân dân trên địa bàn phường thực hiện các nội dung sau:

- Tổng vệ sinh trên toàn địa bàn phường, các khu vực công cộng, vỉa hè, đường phố, công viên, điểm xanh, bờ sông, chợ, đặc biệt chú ý các khu vực có di tích để tạo nên một môi trường xanh, sạch, đẹp.

          - Tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế, xã hội, doanh nghiệp … có trụ sở đóng trên địa bàn phường điều tiến hành dọn dẹp vệ sinh trong và khu vực xung quanh trụ sở.

- Tổ trưởng dân phố có trách nhiệm nhắc nhở các các hộ gia đình tập kết rác thải đúng nơi quy định để Công ty TNHH Nhà nước Môi trường và Công trình Đô thị Huế thu gom vận chuyển.

- Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình tổ chức treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu chào mừng Đại  hội Đảng bộ thành phố Huế  lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 .

  - Trưởng ban CTMT tổ dân phố chủ trì vận động nhân dân treo cờ và tham gia tổng vệ sinh

+ Thời gian tổng vệ sinh trên toàn phường:

Vào lúc 07giờ ngày 08/08/2015 (Thứ bảy).

+ Thời gian treo cờ và khẩu hiểu:

Từ ngày 7/8/2015 đến hết ngày 15/8/2015

MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa!

2.. Xây dựng Đảng bộ Thành phố  trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh toàn dân; phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; xây dựng Huế xứng đáng thành phố văn hóa, du lịch đặc sắc của Việt Nam !

3. Đảng Cộng sản Việt Nam -  Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam muôn năm!

4. Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020!.

5. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XI.

- Các đ/c Bí thư Chi bộ chỉ đạo cán bộ cơ sở thực hiện tốt các nội dung Thông báo.

Nhận được Thông báo này đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học, cán bộ và nhân dân trên địa bàn phường nghiêm túc thực hiện

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Huy Khiên

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Khanh ( Theo thông báo UBND phường )
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 250.139
Truy cập hiện tại 71