C:\Fportal\ThanhPho\vyda.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Về việc quy định thời gian kết thúc giải quyết chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Ngày cập nhật 08/09/2015

Thực hiện công văn số 475/BCT-BCH ngày 21 tháng 5 năm 2015 của Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố Huế về việc quy định thời gian kết thúc giải quyết chế độ theo quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng chính phủ đối vói các đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp Lào sau 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Hiện nay Danh mục các đơn vị được hưởng chế độ 62 đã được bổ sung thêm các đơn vị là Trung đoàn 30, Trung đoàn 542 và Trung đoàn 551 thuộc Sư đoàn 472, Binh đoàn 12.

Nay UBND phường Vỹ Dạ thông báo đến các công dân trên địa bàn phường thuộc đối tượng nêu chưa làm hồ sơ đến tại UBND phường Vỹ Dạ để tiến hành lập thủ tục, hồ sơ đúng theo quy định. Chậm nhất vào ngày 11/9/2015, sau thời gian trên, UBND phường không tiếp nhận hồ sơ

Vậy UBND phường xin thông báo đến các công dân được biết./.

 

 

                                                      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                      CHỦ TỊCH

 

 

 

 

                                                         Nguyễn Thị Kim Loan

 

Theo thông ,báo của UBND phường Vỹ Dạ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 250.139
Truy cập hiện tại 80