Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tổ chức phát động phong trào thi đua phòng, chống HIV/AIDS năm 2017
Ngày cập nhật 12/05/2017

Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về chương trình phòng, chống HIV/AIDS năm 2017.

Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về chương trình phòng, chống HIV/AIDS năm 2017.
 
Kế hoạch nhằm phấn đấu đạt các mục tiêu thiên niên kỷ về phòng, chống HIV/AIDS và hướng tới các mục tiêu 90-90-90 để kết thúc dịch AIDS ở Việt Nam vào năm 2030 (90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình, 90% người nhiễm HIV chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng vi rút và 90% người nhiễm HIV đã được điều trị bằng thuốc kháng vi rút kiểm soát được số lượng vi rút ở mức thấp).
 
Theo đó, Sở Y tế (Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS), các Ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung thi đua, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống HIV/AIDS để hoàn thành các chỉ tiêu về chương trình phòng, chống HIV/AIDS năm 2017. Trong đó, tập trung tổ chức thực hiện phong trào thi đua, phát huy, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống  HIV/AIDS; đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng cơ quan văn hóa, lồng ghép đưa nội dung phòng, chống HIV/AIDS vào hương ước, qui ước xây dựng cơ quan, đơn vị, làng, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa trong Phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”.
 
Sở Y tế chỉ đạo và giao Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh hướng dẫn triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch chương trình phòng, chống HIV/AIDS năm 2017; hỗ trợ chuyên môn và tạo điều kiện cho các địa phương thực hiện tốt các hoạt động trong chương trình phòng, chống HIV/AIDS; hỗ trợ cán bộ tuyến tỉnh tăng cường chỉ đạo cho các địa phương trong các hoạt động cao điểm; tăng cường kiểm tra, giám sát để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, giúp cho các địa phương hoàn thành các chỉ tiêu chương trình phòng, chống HIV/AIDS năm 2017.
 
Các Sở, ban ngành đoàn thể cấp tỉnh, tập trung chỉ đạo triển khai Chương trình phòng, chống HIV/AIDS theo đúng các hợp đồng đã ký kết với Sở Y tế, đồng thời chỉ đạo thực hiện các hoạt động chương trình phòng, chống HIV/AIDS lồng ghép tại cơ sở.
 
UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tập trung chỉ đạo để hoàn thành chỉ tiêu về chương trình phòng, chống HIV/AIDS năm 2017 do Sở Y tế (Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS) giao; Nghiên cứu đề ra những giải pháp tích cực và đầu tư thêm nguồn lực cho chương trình phòng, chống HIV/AIDS để quyết tâm phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong năm 2017 với kết quả cao nhất.
 
Theo www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 250.139
Truy cập hiện tại 55