C:\Fportal\ThanhPho\vyda.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế cấp huyện trực thuộc Sở Y tế
Ngày cập nhật 13/07/2018

Ngày 10/7/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1512/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế cấp huyện trực thuộc Sở Y tế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2018.

Theo đó, sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình các huyện, thị xã Hương Trà, Hương Thủy và thành phố Huế trực thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế các huyện, thị xã Hương Thủy, Hương Trà và thành phố Huế trực thuộc Sở Y tế.

Tại Quyết định trên, UBND tỉnh giao trách nhiệm Giám đốc Sở Y tế: Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố theo các quy định pháp luật có liên quan và sau khi có ý kiến thẩm định bằng văn bản của Giám đốc Sở Nội vụ; sắp xếp, bố trí và thực hiện chế độ, chính sách đối với số lượng người làm việc tại Trung tâm theo quy định hiện hành; Chỉ đạo Trung tâm xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; bố trí số lượng người làm việc theo Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện bàn giao, tiếp nhận cơ sở vật chất, đất đai, tài chính, tài sản của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo theo quy định.

 
 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 250.139
Truy cập hiện tại 79