Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
Ngày cập nhật 18/01/2021

 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25-1 đến 2-2-2021 tại Hà Nội. Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện cao điểm các hoạt động tuyên truyền từ ngày 15-1 đến ngày 3-2-2021, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân chào mừng Đại hội.

Theo đó, công tác tuyên truyền trước Đại hội cần tập trung các nội dung: Sự ra đời và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ đại hội. Thông tin tuyên truyền về kết quả các phong trào thi đua yêu nước, các công trình chào mừng Đại hội; những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn, điểm mới, vấn đề mới, nhất là phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Tuyên truyền, phản ánh ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Tuyên truyền những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và 5 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp vượt lên khó khăn, thách thức về kinh tế và những biến đổi nhanh chóng, phức tạp về chính trị ở khu vực và thế giới trong những năm tiếp theo. Phản ánh công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XIII của Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng, tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Trong thời gian diễn ra Đại hội, tập trung tuyên truyền: Ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XIII, chủ đề, phương châm của Đại hội; trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội; các văn kiện trình Đại hội; các tham luận, quyết định của Đại hội; kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Sau khi bế mạc Đại hội XIII, tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công Đại hội; kết quả Đại hội, công tác tổ chức quán triệt, học tập, các phong trào thi đua yêu nước, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị; tăng cường tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

 

Nguyễn Tuấn Khanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 250.139
Truy cập hiện tại 77